Twoja definicja zdrowia

Wellbeing? Bien-?tre? Jak brzmi twoje dobre samopoczucie?

Zdrowie to nie tylko brak choroby. To wolność od zdrowotnych trosk i jakość życia, która umożliwia bycie twórczym i empatycznym, doświadczanie przyjemności, samorealizację oraz harmonię z sobą samym i innymi. Te warunki wydają się mocno wyśrubowane, ale uwierzcie – realistyczne. A co więcej, naprawdę istotne dla naszego zdrowia.

Kopenhaska Nordic School of Holistic Medicine promuje podejście medyczne, w którym podnoszenie jakości życia przyczynia się do poprawy stanu zdrowia. Jeśli uważnie przyglądamy się swojemu funkcjonowaniu w świecie, relacjom z ludźmi i pełnionym rolom, podejmujemy nad nimi refleksję i kształtujemy je według obranych wartości, rozwijamy swój potencjał. Proces ten, oparty na kontakcie ze sobą, prowadzi do bardziej świadomego życia, a co za tym idzie – wrażliwości na własne potrzeby i umiejętności wczesnego rozpoznawania niedyspozycji. Dzięki temu możemy je korygować w początkowym stadium, a to daje większe szanse powodzenia wszelkich działań prozdrowotnych. W ten sposób możliwe jest zdrowie bez chemii. Szczere bycie ze sobą samym (czasem wspierane fachowo w procesie terapeutycznym) i uważność na to, co nam się przydarza i jak to przeżywamy, stanowi podstawę zdrowia i dobrego samopoczucia.

Najważniejsza jest decyzja, jak definiuję swoje zdrowie oraz wiedza, jak osiągać związane z nim cele.

Miarka Zdrowia prowadzi holistyczny bilans stanu zdrowia. Wspiera również w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi łącząc kierowaną detoksykację z terapią psychologiczną, ściśle według potrzeb i zawsze ?na miarę?.

 

Zob. Ventegodt, S. & Merrick, J.  (2013). Textbook on Evidence-Based Holistic Mind-Body Medicine. Basic Principles of Healing in Traditional Hippocratic Medicine. New York: Nova Biomedical

http://qualityoflife.dk/wp-content/uploads/2019/12/Ventegodt-Merrick-Evidencebased-Mind-Body-Medicine-Basic-principles-eBook.pdf

en_GBEnglish
Scroll to Top